രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

വ്യാഴാഴ്‌ച


                 വിൻഡോസിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ

ഇനി മലയാളം നോട്ട്പാഡില്‍(വിന്‍ഡോസ്  എക്സ് പി)  ടൈപ്പ്ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.
 ഫൊണറ്റിക്ക് കി ബോഡ് അഥവാ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ആദ്യം കിമാന്‍(വിന്‍ഡോസ്);mozhi 1.0.3exe ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍
ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക .forge page opens.കാത്തിരിക്കുക.സുരക്ഷാചോദ്യം അവഗണിച്ച് SAVEചെയ്യുക
ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു പോലെ ചെയ്യുക
Documents  >Downloads folder >mozhi set up >doubleclick > install > next >       I accept this license-tick mark >next >next >Browse-C rive/D drive >ok > next > Finish. 
B) Start >programmes >Tavulesoft keyman >keyman(K-icon) >
    Right  click >send to desktop >dobleclick >Another K-icon on 
bottom task bar-right side >left click >keyman configuration-click 
>Options >Advanced >turn on unicode-tick >turn unknown languages-tick >OK

desk top showing K icon
task bar showing another K-icon on right
      C)Start >programmes >accessories >NotePad >send to desktop > open >Format >Font >Scroll for TTMeera ‌-select  >OK.
D)Bottom task Bar(RHS  of screen) >K-icon right click > No key man keyboard –click >Type English OR  - mozhi keymap map-click >Type Malayalam.
ഇനി കിമാന്‍-വരമൊഴി ടൈപ്പിങ്ങ് ഗൈഡ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ.പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെയ്കൂ.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
*മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ENTER കി ACTIVE ആവുകയില്ല.
*വെബ് പേജിൽ നേരിട്ടും മലയാളത്തിൽ   ടൈപ്പ് ചെയ്യാം.
*ഓരോപ്രാവശ്യവും കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ  K  ഐക്കൺ ക്ലിക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും.
*ഭൌതികം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെമാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ