രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

ചൊവ്വാഴ്ച

ഈ നോമ്പുകാലം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകട്ടെ

ഈ നോമ്പുകാലം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകട്ടെ
JJust Make a Call And Wish Him happy Easter!!


K A Davis,
Kulangara House,
Pazhavallam,
Marottichaal P O, thrissur,
Kerala,
India,Phone:0487-2688884
9645827117


ശ്രി ഡേവിസിന് ചികിത്സ തുടരാൻ വേണ്ടി
1000 രൂപ അയച്ചുകോടുത്ത ഗൾഫിലെ
സീജോ ചാക്കോ തിരൂരിന് നന്ദി!!
!

                                       

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ