രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

വ്യാഴാഴ്‌ച

അടയാളങ്ങള്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ നമ്മുക്കായ്!!!!!

മരിച്ച് 118 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വി. ബർണദീത്തയുടെ മുഖം (Photograph - June 6, 1997).

.
വിശുദ്ധ ബര്‍ണ്ണദീത്തയുടെ ശരീരം അഴുകാതെ1879 മുതല്‍ ഇന്നും.
 നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ