രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ; സഭാ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ; ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നവർ

തിങ്കളാഴ്‌ച

ചെറുകഥ

ടെക്സ്റ്റില്‍ കര്‍സെര്‍ വയ്ക്കൂ. ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്. 
         എന്നിട്ട്  സൂം ഇന്‍ ചെയ്യൂ...             


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ